:  

Båter hjemmehørede i Lauksund

 

 

                 

                 

 

 

     

Bygdene i Lauksund var regnet for de største fiskevær i Nord-Troms, både lenge før og lenge etter århundreskiftet.

Motorene kom ca 1908- 1909, men det ble likevel brukt full seilføring på båtene i mange år.

 

I boka "Handelshuset N. Rasch Skjervøy 150 år" nevnes på s 42:

"I 1907 kom de første motordrevne fiskekuttere, det var Hans Korneliussen Eidet i Maursund og Ole Monsen, Lille Taskeby som var foregangsmennene på dette området"

 

 

 

 

 

Her følger en oppgave over registrerte motorfarkoster i Skjervøy merkedistrikt i tiden 1921- 1944

I denne perioden hørte store deler av dagens Nordreisa til Skjervøy,- Rotsundområdet og Strømfjord- Oksfjord.

 

Her er bare båtene som hørte til Lauksund tatt med.

Nedtegnelsen er foretatt av Hans M. Hansen

                                                                        

 

 

Reg nr Båtens navn byggeår Lengde HK  Motor   Eier
T 2 S  MS "Loyal" 1913 35,3 fot 20 Bolinder  Henrik Jakobsen, Storelv 
T 10 S MS "Brynilden" 1913  48   fot 14 Alpha  Daniel Davidsen, Lauksletta
T 13 S MS "Ole" 1912  49,5 fot 22 Gideon  Isak Johannessen, Havnnes, Lauksletta
T 15 S MS "Rolf" 1912   42,5 fot 10  Gideon  Johan Angell, Hamnnes, Lauksletta
T 19 S MS "Freia" 1911 44   fot 13 Gideon Johan Martin Johannessen, Nygård
T 21 S  MK "Lion" 1917 35 fot 12  Dan Peder Pedersen, Tyvdal
T 22 S MK "Kristine" 1910 42   fot  22 Alpha  Henrik Mikalsen, Helnes
T 25 S MK "Jarlen"  1912  42   fot 13 Gideon Peder Karlsen, Nygård
T 30 S  MS "Ocean" 1920  36   fot  13 Gideon Johannes Karlsen, Nygård
T 40 S  MS "Fisken" 1911 33   fot 10 Hein Hans Mortensen, Storelv
T 57 S Mb 1916  23   fot Grei Karl Hansen, Storelv
T 65 S Mb "Otteren" 1906  25   fot  5 Gideon  Kristian Strøm, Nygård
T 71 S Mk "Vårsol" 1916  40,8 fot  15 Bolinder  Torleif Kjeldsberg, Lauksletta

 

 

 

 Eierskifte:

 

T 43 S     Mb "Laksen"      1920        24 fot       4      Alpha      Solgt til      J.M. Johannessen, Nygård 1926
T 67 S Mb "Kvik"  1905  25 fot 3 Grei  Solgt til     Sigurd Iversen, Singla        1923

                             

 

                                                                                                

Noen forandringer i senere register (1940):

 

T 13 S  Mk "Sjøliv"  40    fot   29 Rapp Hilmar Hansen, Storelv
T 66 S  Mb "Kvikk"  1939  20,5 fot  Sabb  J.M. Johannessen, Nygård
T 93 S Mk "Luna" 1926 42   fot  20 Rapp Isak Johannessen, Lauksletta

                                                                    

     

                                                                                                                        

Reg 1944

 

T 4 S Mb "Lomen"  1939 20    fot 3 Sabb Henrik Johannessen, Nygård
T 50 S Mk "Aktiv" 1917  47,1 fot 40 Wickmann  Peder Pedersen, Tyvdal

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Dette er en annen oversikt over Lauksundbåter (kilde ukjent)

 

Navn på båt Høvedsmann Andre opplysninger
M/k "Rolf"   Johan Angell
S/k "Lille- Arne"   Mathis Johannessen
S/s "Freia"  Johan M Johannessen
S/k "Kong Harald"   Henrik Johannessen
S/k "Jarlen"   Peder Karlsen
M/s "Rigel"  Magnus Kjeldsberg 15 Bolinder ca 1915-16
M/s "Trygg" Daniel Davidsen  13 Gideon
M/s "Elise" Isak Nilsen
M/k "Ole"  Isak Johannessen
M/k "Kristine" Henrik Mikalsen
M/s "Fisken"   Hans Mortensen
M/s "Mary" Henrik Jakobsen
M/s "Loyal"  Henrik Jakobsen  (noen år senere)
M/k "Lion" Peder Pedersen
M/k "Konkordia" Hans Mortensen
S/k "Perlen"  Johannes Karlsen
M/k "Ocean" Johannes Karlsen 13 Gideon fra "Trygg"

 

I 20-årene kom det flere båter til bygda:

 

M/k "Vårsol"                          

Torleif Kjeldsberg

M/k "Luna"                            

Isak Johannessen        

M/k "Sjøliv"                           

Hilmar Hansen

M/k "Flid"                              

Ingvald Isaksen                            (ble kjøpt 1944)                               

M/k "Aktiv"                            

Peder Pedersen

M/s "Blomsten"                       

Johan Angell