e har vært

      Lauksletta bygdelag

 

 

 

 

 

 

Tilbake

 

 

 

Lauksletta Bygdelag

 

  Årsmelding 2012

 

 

  

 

Tillitsvalgte har vært

Tor Nygaard, leder

Steinar Pedersen, nestleder

Hedly Haugen, kasserer

Margrete Bentsen, sekretær

Albert Pedersen, styremedlem

Varamedlemmer:   1.  Ole Petter Pedersen, 2.  Hugo Lorentzen, 3. Jenny Berg

Revisor Jorun V Nygaard,        

Valgkomite ble uteglemt, og måtte improviseres før årets valg.

 

Vi har i løpet av året hatt 1 medlemsmøte og 3 styremøter og behandlet 21 saker. 

Av saker har den store gjenganger har vært fergerute og andre problemstillinger i forhold til kommunikasjon.  Det må vel være riktig å si at vi så langt har fått lite gjennomslag for våre henvendelser, og har dessverre endt opp med et enda dårligere tilbud enn vi hadde fryktet.

Ellers reflekterer vel aktiviteten den situasjonen vi har i bygda med en befolkning som stadig blir eldre. 

Men fortsatt samles vi til adventsstund, og blomsterkassene på fergeleiet pynter godt opp, nå når de er løftet opp slik at de unngår å bli dyremat. Sikringen i trappa er på plass.  En kald sommer få ta litt a skylden for at vi ikke kom i gang med noen av de andre tiltakene som var planlagt.

 

Tor Nygaard  (leder)