Lauksletta utmarkslag

 

 

 

 

 

Tilbake

Foto: Magnus Nygaard

 

        

ÅRSRAPPORT FOR LAUKSLETTA UTMARKLAG 
2011 / 2012 
 
 
Styret har bestått av:
 
Leder           :    Albert Pedersen               (velges hvert år)
Styremedlem : Hugo Lorentzen vara 1: Oddrun Nygaard 
Styremedlem : Henrik Nygaard vara 2: Torbjørg Pedersen 
Styremedlem : Torgunn H. Pedersen 
Styremedlem : Elin Johannessen 
 
Revisor : Jenny Berg 
 
 
 
Vi har i år hatt 5 styremøter hvorav et var telefonmøte.Det er behandlet 27 saker. 
 
Prosjektet "Gapahuk" på Nils Berg-sletta er avsluttet. Av støtte fra Troms fylkeskommune fikk vi 
23.000 kr av Fysakmidlene. Gapahuken har fått 2 strøk med beis. Denne gangen ble det benyttet
fargeløs beis, men det kan kanskje benyttes farge neste gang. Vi har registrert at en del folk 
benytter seg av tilbudet.
Laget har kjøpt inn brannslukningsapparater (pulver) og branntepper som er plassert i Kåta og
gapahuken.
Skjærtorsdag i påske var folk tro mot tradisjonen til sammenkomst ved Kåta. Det var mange som
la turen dit i godværet.
 
Turstiene har i 2011 hatt en meget sterk økning i forhold til 2010, som også var et godt år.
Tyvstien 242- Storelva 694- Uran 453- Kulturstien 325 (154-625-366-154). Den samlede økningen 
var på hele 27,8 %. Utdelingen av premier ble foretatt under Bygdelagets "Adventskaffe" i høst.
 
Jaktsesongen her varte fra 20. september til 28. februar for grunneiere og personer med adresse
Lauksletta. Andre jegere jaktet fra 1. oktober til 23. desember. Laget har også i år leid ut terreng
for trening av hund. Denne sesongen har hatt et bedre opplegg med fastlagte treningshelger etter
nyttår. Det har nok gitt bedre forutsigbarhet.
 
Nord-Troms Fuglehundklubb skal også i år leie terreng for avvikling av "Arnøyprøven". Den er blitt 
lagt til etter påske 2012, nærmere bestemt 14. og 15. april.
 
 
 
 
Albert Pedersen
 leder
 
 
 
 
 
REFFERAT FRA ÅRSMØTET FOR LAUKSLETTA UTMARKLAG 

 

ÅRSMØTE 2012

 12.04.2012 KL.19.00 
 
Møtet ble avholdt på Lauksletta skole og behandlet vanlige årsmøtesaker som: 
Årsrapport, regnskap, valg av nytt styre og endring av jakt/trenings kort 
 
Sak 1/12 Godkjenning av innkalling 
       Godkjent 
 
Sak 2/12 Godkjenning av saksliste
       Godkjent 
 
Sak 3/12 To personer til underskriving av protokollen
       Eva Lorentzen og Hedly Haugen 
 
Sak 4/12 Godkjenning av fullmakter
       Godkjent 
 
Sak 5/12 Årsrapport:
       Opplest av leder. Kommentert småting med forklaringer fra leder. 
       Godkjent 
 
Sak 6/12 Regnskap:
       Orientering av kasserer. Gjennomgang av tallene. 
       Godkjent 
 
Sak 7/12 Valgt nytt styre:
       Leder : Elin Johannessen        valgt
       Styremedlem : Torgunn H. Pedersen 
       Styremedlem : Oddrunn Nygaard   valgt
       Styremedlem : Henrik Nygaard     gjenvalgt
       Styremedlem : Hugo Lorentzen    gjenvalgt
       1. varamedlem Ole P Pedersen     valgt 
       2. --- " ---- Torbjørg Pedersen     valgt
       Revisor : Jenny Berg            gjenvalgt
 
       Etter ønske fra Henrik Nygaard er Abert Pedersen 
       valgt som revisor i tillegg 
 
       Valgkomité : Nestleder og Tor Nygaard 
 
Sak 8/12 Innkomne saker 
       1) Endrig av navn på laget etter krav fra brønnøysund registret. Vedtatt. 
       2) Brev fra Cristian Lembrict og Tore Pedersen med fårespørsel angående 
         fortrinns rett til jakt mot gjennytelser .
         Årsmøtet opprettholder dagens ordning og ønsker ikke den type avtale 
         som Cristian Lembrict og Tore Pedersen fåreslår. 
       3) Forespørsel fra Lauksletta Overnatting med ønske om å videreføre ordningen 
         med jakt og trenings kort fra i fjor, men med ønske om en ekstra treningshelg. 
         Vedtatt. 
 
 
Referent: Elin Johannessen