Lauksletta utmarkslag

 

 

 

 

 

Tilbake

Foto: Magnus Nygaard

 

        

ÅRSRAPPORT FOR LAUKSLETTA UTMARKLAG 
2010 / 2011 
Styret har bestått av:
 
Leder           :    Albert Pedersen               (velges hvert år)
Styremedlem : Hugo Lorentzen vara: Oddrun Nygaard 
Styremedlem : Henrik Nygaard vara: Willy B. Pedersen 
Styremedlem : Torgunn H. Pedersen vara: Rigmor Tvedt 
Styremedlem : Sigrunn Nygaard vara: Roald Winge 
 
Revisor : Torbjørg Pedersen 
Revisor : Jenny Berg 
 
 
 
Vi har i år hatt 7 styremøter og behandlet 37 saker. 
 
Laget har i året som er gått fullført prosjektet ”Gapahuk” på Nils Berg-sletta. 
Prosjektets totale kostnader ble kr. 98.053,15. inklusiv dugnadsarbeid. 
Tjueandre september ble siste hand på verket lagt. 
Det gjenstår ennå litt opprydding, ellers er det meste i boks. 
Vi har søkt Troms Fylkeskommune om støttemidler, kr. 28.053,15 totalt, 
som er maksimal beløp. Bålpanne med stativ og grillrist er kjøpt inn. 
Det fulgte også med ei kjempefin gryte som kan henges over bålet. 
 
Turstiene var meget godt besøkt i året som er gått. 
Jeg har dessverre ikke gjort notater om hvor mange personer og turer som 
hadde gått. Disse tallene står i bøkene som er plassert ut på nytt. 
Utdelingen av premier ble foretatt i høst da Bygdelaget hadde ”Adventskaffe”. 
 
Jaktsesongen varte fra 20. september til 28. februar for grunneiere 
og personer med adresse Lauksletta. Andre jegere jaktet fra 1. oktober til 23. desember. 
 
Laget har også i år leid ut terreng for trening av hund. 
Nord Troms Fuglehundklubb, har som vanlig fått leie terreng for avvikling 
av ”Arnøy prøven”. 
 
Styret vil ved dette årsmøte fremme forslag til endringer i vedtektene om 
personlige varamedlem.
Dette pga. at med bruk av personlige varamenn har det ofte oppstått
vanskeligheter når noen er bortreist. Styret ønsker at møtene avvikles med fulltallighet. 
 
 
Albert Pedersen 
 leder
 
 
 
 
 
REFFERAT FRA ÅRSMØTET FOR LAUKSLETTA UTMARKLAG 

31.03.2011 KL.19.00
 
Møtet ble avholdt på Lauksletta skole og behandlet vanlige årsmøte saker som:
Årsrapport, regnskap og rullering av vedtekter. 
Viktig endring er overgang fra personlige varamedlem til nummererte varamedlem. 
Nye vedtatte vedtekter vil bli sendt ut til alle lagets medlemmer.

Valgt nytt styre:
Leder    : Albert Pedersen    gjenvalgt
Styremedlem : Torgunn H. Pedersen   ----  "  ----     
 Styremedlem : Elin Johannessen         valgt    
 Styremedlem :  Henrik Nygaard 
Styremedlem : Hugo Lorentzen

Valg av 2 varamedlemmer: 
  Forslag : 1. varamedlem  Oddrunn Nygaard   valgt
   --” --  : 2. ---” ---   Torbjørg Pedersen   valgt
 
Revisor  : Jenny Berg   gjenvalgt
Valgkomité : Nestleder, Tor Nygaard og Steinar Pedersen
 
 
 
 
 Evakuering av dato for jakt og trening av hund:

Jaktstart:
  - Grunneiere og innbyggere m/adr. Lauksletta   20.09.2011 – 29.02.2012
  - Alle andre       01.10.2011 – 23.12.2011
Antall jaktkort:  Max 5 pr. dag.  2 med hund
- Baglimit: 3 ryper pr. dag. Harer ubegrenset.
- Trening av hund før nyttår regnes som jakt.
 
Grunneierkort:
  - Gjelder grunneier. Kan også gis til personer, eller dens partner, i rett nedadgående
   linje fra grunneier.
  - Bare en og samme person kan disponere dette kortet hele jaktsesongen.
 
  
Priser for jaktkort:
   Jakt u/hund   kr. 100,-  pr. dag
   Jakt m/hund  kr. 150,-  pr. dag
 
  Grunneierkort   kr. 100,-  pr. sesong
  
Pers. adr. Lauksletta  kr. 150,-  pr. sesong  
 
Etter jul:

   Trening av hund:  kr.100,-   pr. person
        Max 2 hunder pr. person
 
 
 
 
VEDTATT OPPSETT FOR TRENING AV HUND ETTER NYTTÅR 2012
 

Treningshelger: 28.-29. januar 11-12 februar og 25-26. februar
 
 
UKE 
3 Salg av treningskort fra 16.01.2012  Max 4 pers. pr. dag. 2 hunder pr. pers.

4 Salg av treningskort.                     Treningshelg:   28. - 29.

5 Ingen salg av treningskort
6 Salg av treningskort.                     Treningshelg:   11. - 12.

7 Ingen salg av treningskort

8 Salg av treningskort.                     Treningshelg:   25. - 26.

9 Ingen salg av treningskort              Sesong slutt 29/2-2012
 
 
 
 
 
Referat:  Albert Pedersen
    leder
 
 
 
 

ÅRSMØTE 2011