Lauksletta utmarkslag

  

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Årsrapport for 2011-2012

og referat fra årsmøtet

kan du lese HER

    

Årsrapport for 2010-2011

og referat fra årsmøtet

kan du lese HER

 

 

                                                                        Foto: Magnus Nygaard

 

 

 

 

        Lauksletta utmarkslag

 

                     Styret 2014:

 

             

Leder:        Elin Johannessen 

Styremedl:  Hugo Lorentzen 

Styremedl:  Henrik Nygaard

Styremedl:  Torgunn Pedersen

Styremedl:  Oddrunn Nygaard 

Varamedl 1: Ole Petter Pedersen 

Varamedl 2: Torbjørg Pedersen

                       

    

 

 

 

ÅRSMØTE FOR JAKTSESONGEN 2014/2015

20.03.2015       kl. 18.00

Sted: Skolen på Lauksletta

 

Sak 1:  Godkjenning av innkalling

Sak 2:  Godkjenning av saksliste

Sak 3:  Valg av to personer til å 

           underskrive protokollen

Sak 4: Godkjenning av fullmakter

Sak 5:  Årsrapport

Sak 6:  Regnskap

Sak 7:  Valg:

                      - leder

                      - 2 styremedlemmer

    -         revisor og valgkomité

 

Sak 8:  Innkomne saker

 

Saker som skal tas opp på årsmøtet må være levert styret innen 10.03.15

 

Velkommen!

 

 

Elin Johannessen

leder

 

 

 

 

 

 

Utmarkslagets vedtekter finner du her.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakt på Lauksletta

 

Lauksletta grunneierlag:

 

Jaktstart:
  - Grunneiere og innbyggere m/adr. Lauksletta    20.09.2014 – 29.02.2015
  - Alle andre                                                                       01.10.2014 – 23.12.2014

 

Baglimit:

3 ryper pr dag. Hare ubegrenset.

 

Jakt med hund/ begrensninger:

Tillatt med hund fra 01/10: Kun 2 kort pr dag

 

Pris døgnkort/ andre opplysninger:

Døgnkort   :                    100 kr

Døgnkort m/ hund:     150 kr

Grunneierkort:                           100 kr pr sesong

Person med adr Lauksletta:   150 kr pr sesong

 

Kortsalg:

Kort kan bestilles fra 1. aug hos

 

Elin Johannessen (Lauksletta overnatting)   mob  92089824

Steinar Pedersen                                                    mob  95033161

 

 

 
 
 
 
  

                                                                                  Foto: Robin Martinsen

 

 

 

 

 

 

 

Info om jakt i Arnøyhamn finner du her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turstiene

 

Kulturstier i kommunen

 

Nord-Troms Museum

         www.ntrm.no

                                                                               Nord-Troms Museums hjemmesider.

 

 

 

 

Lauksletta har flere turstier, og det er satt opp fire postkasser der turgåerne kan skrive seg inn. En gang i året blir listene tatt inn og beste turgåer blir premiert. I tillegg blir det trekt ut en turgåer som også får premie.

 

Her er resultatet for 2012  (2011 i parentes):

 

URAN
Totalt registrert 308 (453) besøk.
Mest    :         Oddrunn Nygaard  40 besøk

Trukket:         Helge Nygaard

STORELVA
Totalt registrert 591 (694) besøk
Mest    :        Rigmor Tvedt  og OddrunnNygaard 42 besøk
Trukket:        Maria Davidsen

 

KULTURSTIEN

Totalt registrert 182 (325) besøk

Mest    :         Rigmor Tvedt   21 besøk  (Hun er  
                     premiert tidligere, så premien går til neste  person)
Premie til:      Gunnar Tvedt (16 turer)
Trukket    :     Torgunn H Pedersen

TYVSTIEN
Totalt registrert 200 (242) besøk.
Mest    :         Hjørdis Angell               85 besøk
Trukket:         Hedly Haugen

 

 

 

 

Vi gratulerer!

 

 

 

 

 

      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport fra utmarkslaget 09.10.10

 

På sensommeren startet vi jobben med å få  satt opp en gapahuk på "Nils Berg sletta". I begynnelsen var dugnadsånden bra, men mot slutten var bare den harde kjerne igjen. Med kaffe og gode vafler gikk arbeidet med liv og lyst til vi ble ferdig.

Jammen fikk vi til fine benker og bord også. Det som nå gjenstår er å få laget til noen benker ute.

Når småongan renner på ski og akebrett fra veien og ned, vil det være fint å sitte i solveggen med varm kakao, mens man passer på.

Gapahuken har allerede vært flittig i bruk, både til grilling og kaffekos.

Vi skal kjøpe inn en grillpanne slik at grilling og kaffekoking blir enklere.

Så, velkommen alle sammen! Stedet er veldig lett tilgjengelig.

 

Fra før har Utmarkslaget satt opp en grillstue (populært kalt KÅTA) utafor Storelva. Der er det fullt utstyr for grilling og kaffekoking, både inne og ute.

Uansett vær kan den benyttes. Den har vært flittig i bruk siden den ble satt opp for noen år siden. Det forteller gjesteboka.

Kåta ligger også fint til da den er like ved kulturstien utenfor Nymoen.

 

For tiden er jaktsesongen i full gang. Rapporter fra jegerne sier det er litt lite ryper, men godt med harer.