"Det historiske Lauksletta"

                    Dette er et kopi av et kort som er sendt for 100 år siden. Det er tatt fra bakken ovenfor Bergheim og viser

                    Åsgården og innover bygda.


Lauksletta før brenning

På skolen henger det en skisse over hvordan bebyggelsen var på Lauksletta før evakuering og brenning. 

Mossa og Hilda har laget en oversikt over hvem som bodde i de forskjellige husene rundt den tida. Noen personene er ført opp dobbelt,- både som barn i barndoms-hjemmet og hovedperson i eget hjem.

Du finner oversikten HER 


Bilder tatt før krigen (og etter).Folketellingslister

Nå er folketellingslistene for 1910 offentliggjort


HER finner du utdrag av disse listene for Lauksletta.

Dette er hentet fra Årbok 1988, Menneske og miljø i Nord-Troms, og er skrevet av Asle Amundsen.

Les mer om denne dramatiske hendelsen HER

Litt veihistorie


Før krigen var veien på Lauksletta en sti som gikk langs rabbene nærmere sjøen enn dagens vei. Sjøen var hovedveien som man måtte bruke enten man skulle ut å reise, eller man skulle transportere varer. Naturlig nok lå også husene nært sjøen med "ansiktet" mot sjøen.

Dette er en kopi av et brev som er skrevet til kommunestyret i 1929. Bygda ønsket ordentlig vei, og ville bidra for å få det til...

Søknaden ledsages av et følgeskriv til ordføreren:


Herr Rønning Østgaard, Skjervøy


Dette andragende har vi forlangt fremmet saa snart hvad befaring og opstikking af veien angaar, da vi har tenkt at om dette ikke var forelagt saa tidlig at det kunde omhandles i fylkestinget, saa kunde det vel lade sig gjøre alikavel da det jo ikke blir andre utgifter end ingeniørens reise, og disse har jo fast løn. Der er opført 89 dagsverk, og jeg tror at der blir tegnet flere, men dog kan vi ikke rekke langt selv om viljen er god, men faar arbeide for at faa det snarest overtatt af det offentlige og deri tror jeg at baade ordfører og herredstyre vil hjelpe os med.


Med Agtelse

Henrik Johannessen Nygaard


Paa møtet blev det enstemmig vedtat at arbeidet paa veien begynder paa dampskibsekspedisjonsstedet Løksletta og arbeides ligemeget hver vei syd og nord skiftesvis.

D.S.

 Journalført som nr 447 i 1929, mottatt 9/7 1929


Til Herredstyret i Skjervøy.


Indbyggerne fra Nymoen til Skaret samlet til møte lørdag den 29/ 6- 1929, andrager herved det ærede herredstyre om at anbefale og utvirke, at der snarest mulig paa strekningen Nymoen-Skaret af veikontoret med en ingeniør blir befaret og oppstukket vei, saa man allerede i høst kan gaa i gang med veiarbeide. Man er blitt enig om at begynne veiarbeidet med frivillige dagsverk, da man formoder at redskaper og veiform erholdes paa bekostning af det offentlige. Det er tegnet 20 mand med 89 dagsverk. Veiarbeidet begynner paa Løkslett.


Men da den omtalte veistrekning er sirka en geografisk mil lang, kan man ikke rekke langt med frivillige dagsverk, da kampen for livsopphold ikke levner oss tid som vi hadde villet, forutsetningen er derfor at veiarbeidet saa snart som mulig overtages af det offentlige og på dets bekostning, som bygderne med statsbidrag, saadan som omtalte parsell staar oppført blant herredsveie.


For indbyggerne

Nygaard den 6. juli- 1929


Henrik Johannessen

Båter

Bygdene i Lauksund var regnet for de største fiskevær i Nord-Troms, både lenge før og lenge etter århundreskiftet.

Motorene kom ca 1908- 1909, men det ble likevel brukt full seilføring på båtene i mange år.


Her vil det etterhvert komme liste over båter hjemmehørende i Lauksund (registrerte motorfarkoster i Skjervøy merkedistrikt i tiden

1921-1944)


I mai 1980 laget lokalhistoriegruppa ved Arnøyhamn skole  et hefte de kalte "Havet tok".  De hadde studert Skjærvø Kirkebog fra 1840 til 1900, bladd gjennom Tromsøaviser fra forrige århundre, og snakket med folk når det gjelder nyere ulykker.

Jeg har plukket ut de ulykkene som har skjedd i Lauksund eller de der lauksundværinger har vært innblandet.

(Har fått tillatelse fra skolen å legge ut dette).  Trykk på heftet og les!